Specialarbeten i matematik för gymnasiet

Specialarbeten i matematik för gymnasiet

Nätversionen av en bok sammanställd av Professor Dan Laksov, KTH

Hela boken eller enskilda kapitel kan anropas och laddas ner i PDF- format.

Två formler för talet pi Leif Abrahamsson pdf 
En trafikmodell Leif Arkeryd pdf
Om rättvisa val Leif Arkeryd pdf 
Vinkeln 60 grader kan inte tredelas med enbart passare och linjal Jöran Bergh pdf 
Träd och koder Anders Björner pdf
Iteration av kvadratiska polynom Lennart Carleson pdf
Om integralen av 1/(1+x2) Lennart Carleson pdf 
Konvexa funktioner Urban Cegrell pdf
Om Pythagoras hade varit taxichaufför i Luleå Andrejs Dunkels pdf 
Resträkning och ekvationer Torsten Ekedahl pdf 
Polyedrar och polygone Ralf Fröberg pdf
Lotto, ett skicklighetsspel! Jan Grandell pdf 
Något om algebraiska kurvor Björn Gustafsson pdf 
Något om metriker Björn Gustafsson pdf 
Möbiusgruppen och icke--euklidisk geometri Lars Gårding pdf
Något om permutationer Lars Holst pdf 
Att dela en hemlighet Johan Håstad pdf 
Generering av pseudoslumptal Johan Håstad pdf 
Offentlig kryptering Johan Håstad pdf 
Felrättande koder Thomas Höglund pdf 
Euler-Mac Laurins summationsformel och Bernoulliska polynom Lars Hörmander pdf 
Reflektionsprincipen Dag Jonsson pdf 
Antikens universum Sten Kaijser pdf 
Pythagoreiska trianglar Sten Kaijser pdf 
Gaussiska primtal Christer Kiselman pdf 
Konvexitet i komplexa planet Bo Kjellberg pdf 
Genererande funktioner Göran Kjellberg pdf 
Något om differenser Göran Kjellberg pdf 
Om Möbiustransformationer Torbjörn Kolsrud pdf 
Myntveksling Dan Laksov pdf
Fibonaccis talföljd Bernt Lindström pdf 
Permutationer med paritet Bernt Lindström pdf 
Matrisavbildningar Kirsti Mattila pdf 
Volymer av n--dimensionella klot Mikael Passare pdf 
Mönster Johan Philip pdf 
Gör Din egen kurvkatalog Hans Riesel pdf 
Kvadratrötter och kedjebråk Hans Riesel pdf 
Periodiska decimalbråk Hans Riesel pdf 
Summan av två heltalskvadrater Hans Riesel pdf 
Stokastisk geometri Lennart Råde pdf
Frankering og computer-nettverk Øystein J. Rødseth pdf 
Kurvlängd och geometri på en sfärisk yta Peter Sjögren pdf 
Kampen om sista stickan Krister Svanberg pdf 
Ett belysande exempel Lasse Svensson pdf 
Explorativ dataanalys (EDA) Kerstin Vännman pdf 
Fraktaler och iteration av funktioner Hans Wallin pdf 
Något om medelvärden Pepe Winkler pdf