Conferences / Workshops

 

Kleindagarna January 2016

08 January - 10 January 2016

Under tre dagar samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.

Vi önskar sprida processen från Kleindagarna genom att så många deltagare som möjligt från Kleindagarna 2016 arrangerar en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun.

Mer information om Kleindagarna hittar du på kleindagarna.se.

Organizers
Ola Helenius
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM
Linda Mattsson
Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Anna Wedestig
Luleå gymnasieskola

ONLINE SEMINARS

 

Join Zoom Meeting

https://kva-se.zoom.us/j/9217561880

 

Meeting ID: 921 756 1880