Conferences / Workshops

 

Kleindagarna 2013

14 June - 16 June 2013

Under tre dagar samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.
Nytt för i år är att vi önskar sprida processen från Kleindagarna genom att så många deltagare som möjligt från Kleindagarna 2013 arrangerar en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun, tex vid uppstarten till hösten.

Mer information om Kleindagarna hittar du på skm.kva.se.
Organizers
Hoda Ashjari
University of Gothenburg
Samuel Bengmark
Chalmers/University of Gothenburg
Erika Stadler
Stockholm University