Conferences / Workshops

 

Kleindagarna 2014

13 June - 15 June 2014


Under tre dagar samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.
Vi önskar sprida processen från Kleindagarna genom att så många deltagare som möjligt från Kleindagarna 2014 arrangerar en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun, tex vid uppstarten till hösten.

Sista ansökningsdatum för Kleindagarna 2014 har nu passerats.

Mer information om Kleindagarna hittar du på skm.kva.se.
Organizers
Samuel Bengmark
Chalmers/University of Gothenburg