Conferences / Workshops

 

Kleindagarna August 2019

15 August - 17 August 2019

Tre gånger per år samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Genom att kombinera gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper är Kleindagarna ett uppskattat utvecklingstillfälle med målsättningen att skapa lektioner som ger genomslag direkt i klassrum runtom i Sverige.

För dig som är anmäld till förestående Kleindagar, klicka här för detaljerad info på Kleindagarnas egen hemsida om hur processen ser ut

För dig som är allmänt intresserad av Kleindagarna och hur du ansöker, klicka här

Schema Kleindagarna augusti 2019

Organizers
Mats Boij
KTH Royal Institute of Technology

Program
Contact

Mats Boij

Tel: +46 (8) 790 66 48

boij@kth.se

Other
information

For practical matters at the Institute, send an e-mail to administration@mittag-leffler.se