Kleindagarna June 2012

June 15 - January 17, 2012

Under tre dagar samlas ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och lärarna engageras i workshops där de tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet. Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklas lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.

Seminars Scroll to the next upcoming seminar