Kleindagarna January 2017

January 13 - January 15, 2017

Tre gånger per år samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Genom att kombinera gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper är Kleindagarna ett uppskattat utvecklingstillfälle med målsättningen att skapa lektioner som ger genomslag direkt i klassrum runtom i Sverige.

För mer information, besök kleindagarna.se

Observera att senaste dag för ansökan till Kleindagarna januari 2017 var 16 oktober och att ansökan därmed är stängd. Håll utkik efter ansökan till juni/augustis Kleindagar 2017 som kommer öppna kort efter Kleindagarna januari!

Seminars Scroll to the next upcoming seminar