Kleindagarna June 2015

June 12 - June 14, 2015

Under tre dagar samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.

Vi önskar sprida processen från Kleindagarna genom att så många deltagare som möjligt från Kleindagarna 2015 arrangerar en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun, tex vid uppstarten till hösten.

Seminars Scroll to the next upcoming seminar