Kleindagarna June 2016

June 10 - June 12, 2016

Vid två tillfällen, 10-12 juni samt 19-21 augusti, samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare under tre dagar på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.

Vi önskar sprida processen från Kleindagarna genom att så många deltagare som möjligt från Kleindagarna 2016 arrangerar en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun.

Mer information om Kleindagarna hittar du på kleindagarna.se.

Seminars Scroll to the next upcoming seminar