Kleinföreläsning 1

Date: 2021-08-16

Time: 08:45 - 09:45

Föreläsare

Joakim Arnlind, Linköpings universitet

Lektionspilot

Laura Fainsilber, Chalmers/Göteborgs universitet