Kleindagarna Januari 2024

January 10 - January 12, 2024

Tre gånger per år samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Genom att kombinera gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper är Kleindagarna ett uppskattat utvecklingstillfälle med målsättningen att skapa lektioner som ger genomslag direkt i klassrum runtom i Sverige.

För mer information och ansökan, besök www.kleindagarna.se.

Seminars Scroll to the next upcoming seminar

 • Kortaste vägen problem, och annan optimering i nätverk January 10 09:30 - 10:30

  Kortaste vägen problem, och annan optimering i nätverk

 • Gruppvisa diskussioner January 10 10:45 - 11:45

  Gruppvisa diskussioner

 • Sammanställning January 10 11:45 - 12:30

  Sammanställning

 • Två numeriska metoder – en för ekvationer och en för integraler January 10 14:30 - 15:30

  Två numeriska metoder – en för ekvationer och en för integraler

 • Gruppvisa diskussioner January 10 15:45 - 16:45

  Gruppvisa diskussioner

 • Sammanställning January 10 16:45 - 17:30

  Sammanställning

 • Symmetrier January 11 09:15 - 10:15

  Symmetrier

 • Gruppvisa dikussioner January 11 10:30 - 11:30

  Gruppvisa dikussioner

 • Sammanställning January 11 11:30 - 12:15

  Sammanställning

 • Bokvisning January 11 13:15 - 14:30

  Bokvisning

 • Gruppvisa dikussioner January 11 15:45 - 16:45

  Gruppvisa dikussioner

 • Sammanställning January 11 16:45 - 17:30

  Sammanställning

 • Gruppvis lektionsutveckling January 12 09:15 - 12:00

  Gruppvis lektionsutveckling

 • Grupperna presenterar January 12 13:00 - 14:15

  Grupperna presenterar

 • Avslutning och diplomutdelning January 12 14:15 - 14:45

  Avslutning och diplomutdelning

Participants

Name University Country Arrival and Departure
Seidon
Alsaody
University: Uppsala Universitet City: Sweden Arrival and Departure: -
Lena
Aretorn
University: Dragonskolan City: Sweden Arrival and Departure: -
Kristian
Bjerklöv
University: KTH Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Mats
Boij
University: KTH Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Liselott
Bosson
University: Fridegårdsgymnasiet i Bålsta City: Sweden Arrival and Departure: -
Irmi
Broscheit
University: Ullvigymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Martin
Carlsson
University: Österåkers Gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Ninni
Carlsund Levin
University: KTH - Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Jolanta
Engström
University: Lärcenter i Falköping City: Sweden Arrival and Departure: -
Per
Enqvist
University: KTH - Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Daniel
Erlandsson
University: Fridagymnasiet Mölnlycke City: Sweden Arrival and Departure: -
Daniel
Gottfridsson
University: Platengymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Sara
Gramdanell
University: Fridagymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Ellenor
Hansson
University: Grillska Gymnasiet Eskilstuna City: Sweden Arrival and Departure: -
Max
Harrysson Oliveberg
University: KTH - Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
David
Jonsson
University: Mälardalens Tekniska Gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Emöd Attila
Kovacs
University: Timrå Gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Jessika
Persson
University: Peder Skrivares Skola City: Sweden Arrival and Departure: -
Cecilia
Petersson
University: Lärcenter i Falköping City: Sweden Arrival and Departure: -
Maria
Saprykina
University: KTH - Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Jarl
Schultz
University: Deutsch Skandinavische Gemeinschaftsschule City: Sweden Arrival and Departure: -
Roy
Skjelnes
University: KTH - Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Wang Wei
Sönnerhed
University: Lärcenter (Vuxengymnasiet) City: Sweden Arrival and Departure: -
Mateusz
Stroiñski
University: Uppsala Universitet City: Sweden Arrival and Departure: -
Åsa
Sundbergh
University: Campus Viktor Rydberg Gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Sandra
Thuden
University: Platengymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Emma
Tingbratt
University: Sundlergymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Enrique 
Zuloaga
University: Hedda Anderssongymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Frédéric
Öhrn-Daumas
University: Nacka Gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -