Algebra och geometri i fyra dimensioner

Date: 2023-01-12

Time: 14:30 - 15:30

Info

Algebra och geometri i fyra dimensioner: kvaternionerna – från Hamiltons kamp och genombrott till flygsimulatorer och datorspel

Föreläsare

Seidon Alsaody