Kleindagarna January 2023

January 11 - January 13, 2023

Tre gånger per år samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Genom att kombinera gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper är Kleindagarna ett uppskattat utvecklingstillfälle med målsättningen att skapa lektioner som ger genomslag direkt i klassrum runtom i Sverige.

För mer information och ansökan, besök www.kleindagarna.se.

Seminars Scroll to the next upcoming seminar

 • Kleindagarna öppnas January 11 09:30 - 09:45

  Kleindagarna öppnas

 • Information, eller ettorna och nollornas matematik January 11 09:45 - 10:45

  Information, eller ettorna och nollornas matematik

 • Gruppvisa diskussioner January 11 11:00 - 12:00

  Gruppvisa diskussioner

 • Sammanställning January 11 12:00 - 12:30

  Sammanställning

 • Benfords lag January 11 14:30 - 15:30

  Benfords lag

 • Gruppvisa diskussioner January 11 15:45 - 16:45

  Gruppvisa diskussioner

 • Sammanställning January 11 16:45 - 17:30

  Sammanställning

 • Invarianter January 12 09:15 - 10:15

  Invarianter

 • Gruppvisa dikussioner January 12 10:30 - 11:30

  Gruppvisa dikussioner

 • Sammanställning January 12 11:30 - 12:30

  Sammanställning

 • Bokvisning January 12 13:30 - 14:30

  Bokvisning

 • Algebra och geometri i fyra dimensioner January 12 14:30 - 15:30

  Algebra och geometri i fyra dimensioner

 • Gruppvisa diskussioner January 12 15:45 - 17:00

  Gruppvisa diskussioner

 • Sammanställning January 12 16:45 - 17:30

  Sammanställning

 • Gruppvis lektionsutveckling January 13 09:15 - 12:00

  Gruppvis lektionsutveckling

 • Grupperna presenterar January 13 13:00 - 14:30

  Grupperna presenterar

 • Avslutning, diplomutdelning January 13 14:30 - 15:00

  Avslutning, diplomutdelning

Participants

Name University Country Arrival and Departure
Seidon
Alsaody
University: Uppsala University City: Sweden Arrival and Departure: -
Kristian
Bjerklöv
University: KTH Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Kristian
Bjerklöv
University: KTH Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Mats
Boij
University: KTH Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Cecilia
Christiansen
University: F.d. Carlssons skola City: Sweden Arrival and Departure: -
Mikael
Fernströmn
University: Torsta Naturbruksgymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Axel
Hambraeus
University: Stiftelsen Bladins Gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Marie
Hammaräng
University: Katedralskolan City: Sweden Arrival and Departure: -
Fredrik
Havglim
University: Bladins gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Martin 
Herschend
University: Uppsala University City: Sweden Arrival and Departure: -
Frida
Hjort
University: LBS Lund City: Sweden Arrival and Departure: -
Karl
Jacobson
University: Hersby gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Filip
Jonsson Kling
University: Stockholm University City: Sweden Arrival and Departure: -
Alexander
Karlsson
University: Jensen gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Carl-Joar
Karlsson
University: Chalmers / University of Gothenburg City: Sweden Arrival and Departure: -
Sara
Karlsson
University: Arbetarrörelsens folkhögskola City: Sweden Arrival and Departure: -
Jonas
Karlsson
University: Mora gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Ellen
Krusell
University: KTH Royal Institute of Technology City: Sweden Arrival and Departure: -
Lars-Erik
Larsson
University: Lugnetgymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Yali
Larsson
University: Eolf Lindälvs Gymnasium City: Sweden Arrival and Departure: -
Jacob
Linder
University: Arlandagymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Erik
Nelsson
University: Malmö Latinskola City: Sweden Arrival and Departure: -
Mårten
Nilsson
University: LTH Lunds tekniska högskola City: Sweden Arrival and Departure: -
Anders
Randler
University: Wisbygymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Klara
Stokes
University: Umeå University City: Sweden Arrival and Departure: -
Marge
Sundström
University: Viskastrandsgymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Marge
Sundström
University: Viskastrandsgymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Wilhelm
Tunemyr
University: International School of the Stockholm Region City: Sweden Arrival and Departure: -
Anna
Vaez
University: Ess gymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Anna
Vaez
University: Ess gymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -
Myra
Windahl
University: Karlfeldgymnasiet City: Sweden Arrival and Departure: -